پرامپت آماده برای عکاسی از غذا

به عنوان یک عکاس غذا یا صاحب رستوران، می‌دانید که گرفتن یک عکس عالی از غذا که خوشمزه و وسوسه‌انگیز به نظر برسد سخت است. شما اهمیت نورپردازی، ترکیب بندی و ارائه را درک می کنید.

نکته: با تغییر اسم غذا می توانید عکس هایی با موضاعات جدید خلق کنید ما در اینجا از همبرگر مرغ و گوشت استفاده کردیم

a chicken burger, Editorial Photography, Photography, Shot on 70mm lens, Depth of Field, Bokeh, DOF, Tilt Blur, Shutter Speed 1/1000, F/22, White Balance, 32k, Super-Resolution, white background

همبرگر مرغ با هوش مصنوعی
a burger, Cinematic, Editorial Photography, Photography, Shot on 70mm lens, Depth of Field, Bokeh, DOF, Tilt Blur, Shutter Speed 1/1000, F/22, White Balance, 32k, Super-Resolution

salad flying through the air with cheese and lettuce, Editorial Photography, Photography, Shot on 70mm lens, Depth of Field, Bokeh, DOF, Tilt Blur, Shutter Speed 1/1000, F/22, White Balance, 32k, Super-Resolution, white background

food photography, filet mignon medium rare with melting butter on top, editorial photography, photography

طراحی غذا با هوش مصنوعی

این دستورات عکاسی از غذا با هوش مصنوعی (Midjourney و Stable Diffusion)، می‌توانید تصاویر واقعی از غذا تولید کنید. این اعلان‌ها باید تصاویری با کیفیت از غذا ایجاد کنند که از نظر بصری جذاب باشد و بهترین ویژگی‌های ظرف را برجسته کند.

مراحل تکمیل:

نوع آشپزی را مشخص کنید: نوع آشپزی را انتخاب کنید که می خواهید تصویر نشان دهنده آن باشد. این به سریعاً کمک می کند تا تصاویری مناسب برای ظرف ایجاد کند.

 ظرف را توصیف کنید: شرح مفصلی از غذا شامل مواد اصلی، رنگ ها، بافت ها و هر ویژگی خاصی که می خواهید برجسته کنید، ارائه دهید.

زاویه را مشخص کنید: در مورد زاویه ای که می خواهید از غذا عکس گرفته شود، تصمیم بگیرید. این امر به تولید تصاویری کمک می کند که از نظر بصری جالب هستند و بهترین ویژگی های ظرف را برجسته می کنند.

روشنایی را مشخص کنید: نوع نور مورد نظر خود را برای تصویر انتخاب کنید. این کمک می کند تا سریعا تصاویری ایجاد کند که به خوبی روشن و از نظر بصری جذاب باشند.

درخواست برای Midjourney و Stable Diffusion