پروپوزال سئو، نقشه راهی برای رسیدن به اهدافتان در دنیای آنلاین است

پروپوزال
چیست؟

پروپوزال در واقع سندی است که در آن اهداف، برنامه‌ها و هزینه‌های مربوط به سئو وب‌سایت شما به طور دقیق مشخص می‌شود. این سند به عنوان یک نقشه راه عمل می‌کند و به شما کمک می‌کند تا به طور مرحله ای به اهداف سئو خود برسید.

با تهیه پروپوزال سئو از مزایای زیر بهره مند خواهید شد

proposal

ایجاد نظم و انسجام:با داشتن پروپوزال، تمام فعالیت‌های مربوط به سئو وب‌سایت شما نظم و انسجام پیدا می‌کند.

برآورد دقیق هزینه‌ها: با مشخص شدن تمام وظایف و خدمات در پروپوزال، می‌توانید برآورد دقیقی از هزینه‌های سئو وب‌سایت خود داشته باشید.

ارائه گزارش‌های دوره‌ای: با وجود پروپوزال، می‌توانید به طور دوره‌ای گزارش‌های پیشرفت کار را با ابزار مخصوص به راحتی دریافت کنید.

هدف از پروپوزال سئو

1- افزایش ترافیک ارگانیک سایت
2- افزایش لید و فروش
3- برنسازی قوی
4- کاهش هزینه ها
5- مدیریت آسان تر
6- نیروی کار ساده تر
7-قابلیت اندازه گیری و رصد نتایج کار